Rólunk

Krisztus szeretete a váci Barátok templomának közösségébe gyűjtött össze minket, hogy Belőle táplálkozva, Őt, egymást, és minden embertársunkat szeretettel szolgálva, e tanúságtétel által tegyük láthatóvá a szemmel láthatatlant, s így adjuk szerető Istenünket a világnak. Erre törekszünk, és erre hívunk mindenkit!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményéhez kapcsolódva, tekintettel a szakemberek véleményére és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő állami enyhítésekre, a Váci Egyházmegyében 2021. május 9. napjától az alábbiakat rendelem el.

 1. Bár a járványügyi adatok kedvezőnek mutatkoznak, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentést a Váci Egyházmegyében továbbra is fenntartom. Aki nem tud személyesen részt venni a vasárnapi szentmisén, az továbbra is szentelje meg a vasárnapot imával, Szentírás-olvasással, szentmise online követésével. Ahol nagyobb nehézség nélkül megoldható, továbbra is legyen online miseközvetítés. Buzdítom ugyanakkor a betegségen átesett vagy beoltott testvéreket, hogy a szentmiséken személyesen vegyenek részt.
 2. Hasonlóan ahhoz, hogy a köznevelési intézmények is normál működési rendre állnak vissza, ismét lehetséges a plébániai oktatások és közösségi összejövetelek személyes formában való megtartása. Ahol lehetséges, ezeket tartsuk szabadtéren; a csoportlétszám azonban sem szabadtéren, sem zárt térben ne haladja meg a 20 főt.
 3. Továbbra is fokozott veszélyt jelenthet a vírus terjedése szempontjából a kóruspróba, illetve a kóruséneklés, ezért a kóruséneklést továbbra is mellőzni kell. Az egyházi kórusok fontos közösségeket alkotnak, és a liturgia buzgó szolgálattevőit látom bennük, azonban épp a kórustagok biztonsága érdekében további türelmet kérek, amíg a kórusok normális működése ismét megengedhető lesz.
 4. A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
  – Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. A temetési szertartást a lehető legrövidebb formában, a ravatalozó zárt terének használatát mellőzve lehet végezni.
  – Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával tarthatók.
  – Templomon kívüli, közterületen zajló körmenet nem tartható. Csak abban az esetben nem tilos – azonban nem is ajánlott – körmenetet tartani, ha az a templom körül, teljes egészében egyházi magánterületen zajlik, és a hívek között végig kellő fizikai távolság tartható.
  – Elsőáldozás tartható.
  – Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
  – A gyóntatást lehetőleg továbbra is szabadtéren vagy nagyobb méretű helyiségben végezzük; kerüljük a gyóntatószék használatát.
  – A betegek otthoni vagy intézményi ellátása – ha kórházi vagy más intézményi szabályok nem tiltják – megengedett, azonban ne nyúljon indokolatlanul hosszúra. A Betegek Világnapjához kötődően elmaradt a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása. Ennek további halasztása még mindig indokolt.
  – A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely. A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.
  – Ahol a plébános vagy más pap püspöki fölhatalmazással bérmál, különösen ügyeljen arra, hogy a szertartáson nagyobb hívő sereg ne vegyen részt. A bérmálást lehetőleg szombat délelőttre időzítsük, és azon a bérmálandókon, a bérmaszülőkön és a katekétákon túl csak a bérmálandók családtagjai vegyenek részt.
  A kijárási tilalom késő éjjelre tolódása miatt visszaállíthatók a kijárási tilalom miatt megszüntetett esti misék.
 5. Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos távolságtartás figyelembevételével oda beférnek.
  Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek eddigi türelmét, és továbbra is nyomatékosan kérem az állami és az egyházi járványügyi előírások betartását. Isten óvja és áldja meg valamennyiük életét, szolgálatát!

Vác, 2021. május 7.

✠ Marton Zsolt s. k.
váci püspök

Keresztút

Nagyböjt péntekjein 18.30-kor Keresztutat tartunk.

Akik végzik:
• Február 19: hívek
• Február 26: hívek
• Március 5: gitáros kórus
• Március 12: tanács tagjai
• Március 19: END
• Március 26: gyerekek

Templomtakarítás

A nagy kosszal járó felújítási munkálatok és utóhatásai lassan elmúlnak, így visszatérnénk a régi takarítási rendhez néhány változtatással. A heti takarítás időpontja maradna péntek 18 óra, ez alól kivétel: minden hónap első szombatján 9 órakor lesz a takarítás, hogy azok is be tudjanak kapcsolódni, akiknek a péntek nem alkalmas.

Következő hetekben tehát:

 • január 29. péntek 18 óra
 • február 06. szombat 9 óra (első szombat)
 • február 12. péntek 18 óra
 • február 19. péntek 18 óra
 • február 26. péntek 18 óra
 • március 06. szombat 9 óra (első szombat)
 • március  12. péntek 18 óra

Örömmel vesszük, ha csatlakoztok bejelentkezés nélkül is, mert épp felszabadul időtök vagy csak jó hangulatra és egy kis takarításra vágytok, ezért állandó az időpont. Viszont, ahogy a felújítás előtti időkben minden hétre kérünk 6 embert, akikre számíthatunk és kitakarítja a templomot és a közösségi tereket.

Mint a háztartásokban a templomnak és környezetének is szüksége van nagytakarításra időszakonként, ezt ebben az évben a következő szombatokra terveztük (már most írjátok be a naptáratokba):

 • március 27. szombat (húsvét előtti hétvége)
 • június 5. szombat (Te Deum előtti hétvége)
 • augusztus 28. szombat
 • december 4. szombat

Hogyan tudtok csatlakozni a takarítási munkához, jelezni melyik hétvégén tudtok jönni? Egyrészt a folyosón lévő hirdető táblára kikerült egy táblázat, amibe fel tudjátok írni magatokat! Másrészt a templomban találkozunk, s tudtok szólni. Ugyanakkor mi is próbálunk titeket szóban, írásban, telefonon keresni, hogy gyertek!

Köszönjük, hogy az elmúlt hónapokban hétről-hétre jöttetek és közösen dolgozhattunk a templomunkért, a közösségért!