Ferenc pápa: Aki megismerte Jézust, már semmitől sem fél!

“…A mennyország nem egy mesebeli hely, nem is egy gyönyörűséges kert. A paradicsom Istennek, a végtelen szeretetnek az ölelése, amelybe Jézusnak köszönhetően jutunk, aki meghalt értünk a kereszten. Ahol Jézus van, ott irgalom és boldogság van, ahol ő nincs, ott hideg és sötét van. A halál órájában a keresztény megismétli Jézusnak: „Emlékezz meg rólam!” És ha senki sem lenne, aki gondolna ránk, Jézus ott van, mellettünk áll. A létező legszebb helyre akar vinni minket. Azzal a kevés vagy sok jóval akar bennünket oda vinni, amit életünkben tettünk, hogy semmi se vesszen el abból, amit ő már megváltott. És az Atya házába viszi mindazt is, ami bennünk még megváltásra szorul: egész életünk mulasztásait és hibáit. Egész létünknek ez a célja: hogy minden beteljesedjen és szeretetté alakuljon.

Ha hiszünk ebben, a halál többé nem kelt félelmet bennünk, és abban is remélhetünk, hogy derűsen, nagy bizalommal távozhatunk ebből a világból. Aki megismerte Jézust, már semmitől sem fél. És mi is megismételhetjük az agg Simeon szavait, hiszen egy egész, várakozásban töltött élet után ő is részesült a Krisztussal való találkozásban: „Ó, Uram, most már engedd, hogy szolgád szavad szerint, békében eltávozzon, mert szemem meglátta szabadításodat!” (Lk 2,29–30)…” >>Tovább

Ferenc pápa: Isten nem kötelességteljesítésre, hanem életközösségre hív minket!

“… az Úr vágyik ránk, keres minket, meghív minket, és nem elégszik meg azzal, hogy teljesítsük kötelességeinket és megtartsuk törvényeit, hanem igazi életközösségre akar lépni velünk, párbeszédből, bizalomból, megbocsátásból álló kapcsolatot akar létesíteni velünk. … Megkérdezhetjük magunktól, hogy legalább egyszer a nap folyamán megvalljuk-e az Úrnak iránta érzett szeretetünket, emlékeztetjük-e magunkat arra, hogy a sok beszéd közepette elmondjuk neki mindennap: „Szeretlek, Uram! Te vagy az életem!” Mert ha elpárolog a szeretet, akkor a keresztény élet meddővé válik, lélek nélküli testté, teljesíthetetlen erkölccsé, megokolás nélküli alapelvek és törvények együttesévé. Ezzel szemben az élet Istene életünkkel adott választ vár, a szeretet Ura szeretetből fakadó választ vár.” >>Tovább