Kedves Barátok Közössége!

A nyáron alakuló új váci plébánia az alsó és felsővárosban átszervezte a szentmisék rendjét. Az új miserend mindenhol olvasható. A barátok templomában a szombati misék JÚLIUSTÓL nem a plébánia által szervezett keretek között lesznek. Egyéni kérésre, intenciókra, előzetes megbeszélések és egyeztetések alapján lesznek bemutatva. Ez az egyéni kérés a hét minden napjára érvényes.

Szeretnék buzdítani mindenkit arra, hogy legyenek, szerveződjenek egyéni vagy közösségi kérések alapján szentmisék, litániák, szentségimádások.
Minden megoldható előzetes egyeztetések alapján.

Pax et bonum!

Viktor atya

A szentmisék rendje 2020. május 18-tól Vác-Alsó- és Felsővárosban

Vác-Alsóvárosi Plébánia Székesegyház:
8 óra (csak hétköznap),
10 óra (vasárnap),
11:30 (vasárnap),
18 óra (szombat, vasárnap és ünnepnap)

Barátok temploma:
9 óra (vasárnap)

Piarista templom:
7 óra (hétköznap és vasárnap egyaránt)

Hétkápolna:
8 óra (vasárnap),
16 óra (csak a hónap első szombatján)

Vác-Felsővárosi Plébánia:
Fehérek temploma: 8.30 (csak vasárnap), 11 óra (csak vasárnap)
Kisváci kápolna (Regőczi kápolna): 17 óra (csak vasárnap)

Az alsóvárosi plébánia által ellátott falvakban:
Erdőkürt: 8.30 (csak vasárnap)
Vácduka: 9.30 (csak vasárnap)
Penc: 11 óra (csak vasárnap)

Kedves Testvérek!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia reagálva a koronavírus hazánkban való elterjedésére azt a rendelkezést hozta, hogy 2020. március 22-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától a nyilvános liturgiákat (a temetés kivételével) szünetelteti. Ezen döntéssel összhangban március 22-től a templomunkban is ideiglenesen minden közösségi esemény elmarad (szentmise, pénteki keresztút…).

Biztatásul néhány gondolat Böjte Csaba testvértől 🙂 :

“Koronavírus – Átok? – Áldás?

Kerül mibe kerül, megkaptuk a legdrágább, az egyetlen lényegest amire születtünk, az időt önmagunkkal és szeretteinkkel, családunkkal való együttlétre! Otthonainkba könyveinkkel, gondolatainkkal, mindazokkal akik hozzánk tartoznak, tetszik, nem tetszik be vagyunk zárva, nem egy rövid időre, hanem hosszú hónapokra!

A statisztikák szerint eddig napi 7-8 percünk volt arra, hogy gyermekeinkkel elbeszélgessünk, kifejezzük családtagjaink iránti szeretetünket! Arra statisztikák sincsenek, hogy napi hány percet szántunk önmagunkra, saját gondolatainkban való szembesülésre, imádságra, életünk újragondolására, tervezgetésre! Igazából, ez az önként vállalt bezártság egy hatalmas lelkigyakorlat, egy kimondhatatlan nagy ajándék, egy átgondolt, tudatosan megálmodott új korszakba való belépés előtti csend az előszobába!

A koronavírus által ránk kényszerített bezártság ellen lázadozhatunk is, feszegethetjük a falakat, de örömmel át is ölelhetjük, mint egy hatalmas lehetőséget az elcsendesedésre, életünk újratervezésére, közvetlen családunk iránti gyöngéd szeretetünk napról napra való megélésére!

A bölcs ember él a lehetőséggel! Használd ki a nem keresett és mégis megtalált drága időt!” – Csaba testvér

Apacsoport és ministráns próbák

Idén is szeretettel várjuk az apákat (korosztálytól függetlenül!) közösségünk apacsoportjába. Az alkalmak minden hónap 3. keddjén,  20:30-tól kezdődnek.
Helyszín: közösségünk hittanterme.
Jelentkezni a 9-es szentmisék után a sekrestyében lehet.

Szintén folytatódnak a ministráns próbák: minden hónap 3. vasárnapján, a 9-es szentmisék után. Minden érdeklődőt szeretettel várunk nemtől, kortól függetlenül!