Megalakult a Szent Antal imacsomó

A Szent Antal imacsomót (imacsoportot), a váci ferences templom néhány lelkes tagja hozta létre mindazok számára, akik az egyéni imaéletük mellett szeretnének a másokkal való közös imádság útján is találkozni Istennel, de eddig még nem találtak útitársakat hozzá. Vagy találtak, de szívesen imádkoznának velünk is.

Az imaalkalmak során először énekes zsolozsmával fordulunk az Úrhoz (nyomtatott anyaggal készülünk :^) ), majd elcsendesülünk a szentségimádásban. A csendet csupán egy-egy rövid ének szakítja majd meg. Végezetül pedig mindazokat, akiknek van kedve, ideje, ereje, szeretettel várjuk egy kötetlen beszélgetésre!

A Találkozás ideje: 3 hetente kedd, este 7 óra.
Helyszíne: Vác, Szent Kereszt ferences templom (barátok temploma)
Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/szentantalimacsomo/

Soron következő alkalmaink:
November 9.
November 30.
December 21.

Pax et Bonum!

JÁRVÁNYÜGYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN 2021.JÚNIUS 6-TÓL

A járványhelyzet kedvező alakulására és az ezzel összefüggő állami rendelkezések enyhítésére tekintettel, a Váci Egyházmegyében 2021. június 6. napjától az alábbiakat rendelem el.

Ismét lehetővé válik a kóruspróba és a kóruséneklés, a szükséges elővigyázatosság megtartásával. Köszönöm a kórustagok eddigi türelmét és hűségét.

A liturgikus szertartásokkal, szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos alábbi rendelkezések betartása kötelező:
– Áldoztatni misében és misén kívül is csak kézbe szabad.
– A szenteltvíztartók legyenek továbbra is üresek, ne legyen a misében (igeliturgiában) perselyezés, hanem a hívek számára könnyen észrevehető helyen legyen kihelyezve a persely.
– A kézfogás a béke jelének átadási módjaként semmilyen formában nem megengedett.

A felsoroltakon túl a liturgikus szertartásokkal és a szentségkiszolgáltatással összefüggésben az egyházmegyében külön egyházi korlátozás nincs, e tekintetben a továbbiakban a mindenkori állami és intézményi (pl. kórházi) rendelkezéseket (korlátozásokat) kell figyelembe venni. Kérem ugyanakkor ezek szigorú betartását és betartatását.

Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az egymástól való biztonságos távolság megtartására, a maszkviselésre és a kézfertőtlenítésre.

Köszönöm a pap- és diakónustestvérek, az egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők, valamint minden világi szolgálattevő és a kedves hívek türelmét. Továbbra is kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és imádkozzunk a járvány áldozataiért, hozzátartozóikért, és mindazokért, akik kitartó munkával segítik a járvány elleni védekezést.

Vác, 2021. június 4.

✠ Marton Zsolt s.k.
  váci püspök