Ferenc pápa: Isten nem kötelességteljesítésre, hanem életközösségre hív minket!

“… az Úr vágyik ránk, keres minket, meghív minket, és nem elégszik meg azzal, hogy teljesítsük kötelességeinket és megtartsuk törvényeit, hanem igazi életközösségre akar lépni velünk, párbeszédből, bizalomból, megbocsátásból álló kapcsolatot akar létesíteni velünk. … Megkérdezhetjük magunktól, hogy legalább egyszer a nap folyamán megvalljuk-e az Úrnak iránta érzett szeretetünket, emlékeztetjük-e magunkat arra, hogy a sok beszéd közepette elmondjuk neki mindennap: „Szeretlek, Uram! Te vagy az életem!” Mert ha elpárolog a szeretet, akkor a keresztény élet meddővé válik, lélek nélküli testté, teljesíthetetlen erkölccsé, megokolás nélküli alapelvek és törvények együttesévé. Ezzel szemben az élet Istene életünkkel adott választ vár, a szeretet Ura szeretetből fakadó választ vár.” >>Tovább

Assisi Szent Ferenc Tranzitusa

Október 4-én, Szent Ferenc ünnepén, kinek Istenben megújult élete beletorkollott az örök életbe, összegyűlünk templomunkban, hogy megemlékezzünk a szeráfi atya földi életből a mennyei hazába való átköltözéséről. Az élet győzelmét is ünnepeljük ekkor, hogy megerősödve, valóban húsvéti hittel tekinthessünk a halálra, azaz mintegy átmenetre (tranzitus) az örök életbe. Az esemény este 6 órakor kezdődik és agapéval zárul majd. Mindenkit szeretettel várunk! Ünnepeljünk együtt!